Hvad er spirituel rådgivning

Ved spirituel rådgivning bruger jeg min intuition og evnen til at se det skjulte og til at se ind i fremtiden, også kaldet clairvoyance.

Det er evnen til klarsyn, klarhørelse, klarfølelse, klar-lugte og klar-smag. Det er forskelligt, hvad formidleren har af sanser, nogle har afdødskontakt, nogle kommer med forudsigelser om fremtiden, og nogle taler med dyr osv.

Spirituel rådgivning er formidling af råd fra den åndelige verden til dig. En person med clairvoyante evner kan kommunikere med den åndelige verden, via bland andet telepati, symboler og billeder. I den åndelige verden findes guider, engle, afdøde og forskellige andre ånder og stjerneenergier.

Fra tid til anden kan du have brug for konkrete råd i sager, hvor du fornemmer tvivl. Dine åndelige vejledere kan give dig, den rådgivning du har brug for, og den clairvoyante fungerer som talerør for dem.

De råd en clairvoyant viderebringer, vil som oftest vise dig dine udfordringer, og beskrive de valg du står overfor og forklare de mulige konsekvenser valgene kan have.

Du vil altid i sidste ende være frit stillet til at vælge, i hvilket omfang du vil følge, de råd du får. Rådene er et øjebliksbillede.

En person med clairvoyante evner kan sanse, indhente og aflæse informationer/ billeder og fornemmelser om ting, mennesker eller steder fra en slags evighedshukommelse uden for tid, rum og sted. En særlig æterisk substans, som afspejler alle hændelser, følelser og tanker fra alle tider, og som normalt er utilgængelig for sanserne. Her eksisterer alt, der nogen sinde har været og alt, der nogensinde vil være.

Klarsyn er evnen til at ”se” ånder/ guider fra den åndelige verden, billeder, energier, aura, farver, forudsigelser og begivenheder.

Klarhørelse er ord, der bliver formuleret i det indre øre eller som en hvisken.

Klar lugt er evnen til at lugte en ånd, f. eks lugten af pibetobak fra en afdød.

Klarsmag er evnen til at modtage smagsindtryk fra en ånd. Det kan give mening i forbindelse med hvordan vedkommende kom herfra, eller smagsindtryk der betyder noget særligt for dig eller dem, som f. eks farmors varme kakao.

Klarfølelse, er en følelse af at vide. Det opleves som spejling af dine følelser/ kærlighed/ medfølelse/ smerte. Det vil sige jeg mærker, hvad du mærker.