Læs hvad Jonna sagde om en reading

Tusind tak for en meget givende clairvoyance session forleden. Du var emminent god til at tune ind på mig og fik sagt lige nøjagtig de ting, jeg trængte til at høre. Du var endvidere fuld af indlevelse i mine udfordringer, og rigtig god til at lytte, og give råd og vejledning. Det er jeg meget taknemmelig for. Jeg giver dig mine varmeste anbefalinger 🌟

Jonna

Hvad er Clairvoyance

Clairvoyance = clair + voir – klar + se. – Evnen til at se det skjulte, og til at se ind i fremtiden.

Det er evnen til klarsyn, klarhørelse, klarfølelse, klar-lugt og klar-smag. Det er forskelligt, hvad formidleren har af sanser, nogle har afdødekontakt, nogle kommer med forudsigelser om fremtiden, eller kan se tidligere liv, og nogle taler med dyr m.m.

Clairvoyance er formidling af råd fra den åndelige verden til dig. En person med clairvoyante evner, kan kommunikere med den åndelige verden, via bland andet telepati, symboler og billeder. I den åndelige verden findes guider, engle, afdøde og forskellige andre ånder og stjerneenergier.

Læs mere